Tuyên bố về Liên đoàn hữu nghị Bonsai Châu Á – Thái Bình Dương

Được thành lập nhằm xúc tiến sự hiểu biết và tình hữu nghị của Bonsai

Sự quyến rũ và đáng yêu của việc nuôi dưỡng các tiểu cảnh Bonsai đã tạo thành mối ràng buộc giữa mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới, bất luận đẳng cấp, chủng tộc hay tín ngưỡng.

Bonsai đã kết hợp các kiến thức khoa học về nghề làm vườn với các cảm quan thẩm mỹ của việc thiết kế. Khi đó sự thành công này sẽ tạo nên một bức điêu khắc khoẻ khoắn và sống động, vì luôn luôn được thay đổi như trong tự nhiên, đôi khi thì từ từ, đôi khi lại nhanh chóng.

Trong nhiều trường hợp, các kỹ thuật của nó thường tốn nhiều thời gian đã làm cho nghệ thuật Bonsai trở thành một thú tiêu khiển rất thâm trầm và riêng biệt. Tuy nhiên, sự thảo luận về việc thiết kế một cây bonsai không chỉ riêng là việc một cái cây được đặt trong bồn, mà việc sáng tạo để nâng tầm giá trị của nó thường kích thích những tranh luân sôi động trong số những người ham mê nghệ thuật Bonsai.

Chúng ta tin tưởng rằng ngoài việc cổ vũ cho tình hữu nghị và sự hiểu biết, các cuộc trao đổi ý kiến quốc tế còn có thể đem lại một lợi ích chung. Do đó, chúng ta đều có một mong muốn mạnh mẽ về việc cần thành lập một tổ chức lấy tên gọi: Liên đoàn hữu nghị Bonsai Châu á – Thái Bình Dương (ABFF). Tổ chức này sẽ là một bộ phận của Liên đoàn hữu nghị Bonsai thế giới (WBFF).

ABFF xin hoan nghênh sự tham gia của tất cả các bạn. Jakarta, ngày 18 tháng 05 năm 2002

Các thành viên hội đồng:

Hiến chương và quy chế của

liên đoàn hữu nghị bonsai

Châu á – thái bình dương (ABFF)

Điều khoản 1: Tên và Trụ sở

1.1 Tên: Tên của tổ chức sẽ là ASIA-PACIFIC BONSAI FRIENDSHIP FEDERATION (Liên đoàn hữu nghị Bonsai Châu á – Thái Bình Dương), được viết giản lược là “ABFF”.

1.2 Trụ sở: Trụ sở của tổ chức sẽ được đặt tại quốc gia nơi mà Chủ tịch ABFF cư trú. Bắt đầu năm nay sẽ được đặt ở Jakarta, Indonesia.

Điều khoản 2: Vị thế

ABFF là một bộ phận của Liên đoàn hữu nghị Bonsai thế giới (WBFF)

Điều khoản 3: Ngôn ngữ

Ngôn ngữ hành chính của ABFF sẽ là Tiếng Anh. Tất cả các hoạt động và sự kiện của tổ chức sẽ được thực hiện bằng Tiếng Anh, hoặc ít nhất phải được dịch sang Tiếng Anh.

Điều khoản 4: Các mục tiêu

4.1 Được tổ chức và điều hành như một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận. Mục đích và mục tiêu của nó sẽ là nhằm xúc tiến và truyền bá trên toàn Châu á về nghệ thuật bonsai – một nghệ thuật sống, mà nó có thể được mọi người bất kể chủng tộc, màu sắc, tôn giáo, nguồn gốc dân tộc thưởng thức và đánh giá.

4.2 Thông qua tổ chức này chủ động trao đổi kiến thức, kỹ thuật, thông tin,..vv.. liên quan tới nghệ thuật bonsai tại các quốc gia Châu á, điều này sẽ thúc đẩy các mối quan hệ hữu nghị và thiện chí.

4.3 Nhằm đóng vai trò một đại diện thành viên chính thức trong các vấn đề quốc tế về Bonsai, và nhằm tiến cử ra một cá nhân đóng vai trò đại diện của Hiệp hội.

4.4 Chịu trách nhiệm khuyến khích sự tham gia vào các hoạt động khác nhau của nghệ thuật bonsai như là: hội nghị chuyên đề, thao diễn, hội thảo chuyên đề và các cuộc họp mặt khác bao gồm đầy đủ các thành viên thông qua các phương tiện báo chí.

4.5 Nhằm đáp ứng cương vị là một tổ chức được tín nhiệm về các hoạt động Bonsai.

4.6 Nhằm tôn trọng quyền và nét đặc tính riêng của mỗi thành viên trong hiệp hội.

Điều khoản 5: Hội viên

Hội viên của ABFF sẽ được bao gồm các thành viên là đại diện ban đầu của 7 quốc gia Châu á dưới đây:

1. Hàn quốc

2. Malaysia

3. Philipines

4. Singapore

5. Thái Lan

6. Việt Nam

7. Inđônêxia

Bên cạnh, các hội viên từ các quốc gia khác cũng có thể được chấp nhân thông qua sự thoả thuận của Uỷ ban chấp hành. Chỉ một tổ chức Bonsai được làm đại diện cho mỗi quốc gia là thành viên trong ABFF.

Điều khoản 6: Quản lý

6.1 Uỷ ban chấp hành (được gọi là Exco) sẽ bao gồm Chủ tịch, Tổng thư ký, và Thủ quỹ. Chủ tịch sẽ được bầu chọn bởi các đại diện quốc gia chính thức là thành viên của ABFF. Tổng thư ký và Thủ quỹ sẽ được chỉ định bởi chính Chủ tịch tại quốc gia được đăng cai tổ chức. Vị Chủ tịch vừa hết nhiệm kỳ cũng sẽ lại là thành viên của Exco (thuộc ABFF).

6.2 Để thể hiện sự tôn trong tới ngài H.Ismail Saleh, SH với cương vị là người sáng lập của Hội trưng bày và hội nghị Bonsai và Suiseki Châu á – Thái Bình Dương và cũng là người đề xuất ra việc thành lập ABFF, ABFF đã chỉ định ông vào cương vị Chủ tịch danh dự của mình.

6.3 Các thành viên của Exco sẽ được nắm giữ chức vụ của mình trong nhiệm kỳ 2 năm

6.4 Chủ tịch, phối hợp cùng với Tổng thư ký và/hoặc Thủ quỹ sẽ giải quyết các vấn đề cấp bách nhưng mọi quyết định được đưa ra sẽ phải phụ thuộc vào sự trình bày và phê chuẩn trong kỳ họp kế tiếp hay bằng thư tín nhiệm từ các quốc gia thành viên.

6.5 Thông qua vị Chủ tịch của mình, Exco sẽ chỉ định ra một Uỷ ban dự án, Uỷ ban các chương trình và hoạt động. Các uỷ ban như thế sẽ cho thấy sự cần thiết phải thực hiện các hoạt động của tổ chức

Điều khoản 7: Các cuộc gặp mặt hội họp

7.1 Hội nghị chung đặc biệt

Một cuộc họp chung đặc biệt sẽ diễn ra tại nơi được quyết định bởi Exco hoặc bằng con đường thư từ thông qua mạng lưới thông tin đại chúng.

7.2 Hội nghị chung thường niên (AGM)

Một hội nghị chung thường niên của những đại diện sẽ được tổ chức vào một thời điểm và tại một nơi được quyết định bởi Exco. Thông cáo hội nghị cùng với một lịch làm việc hoặc bất cứ các vấn đề hoạt động đặc biệt nào, sẽ được gửi theo bưu điện cho tất cả các thành viên ít nhất là trước 30 ngày. Số đại biểu cho một AGM sẽ là 50%số đại diện của các thành viên ABFF. Nội dung của hội nghị sẽ là:

a.Xác nhận báo cáo của Hội nghị chung thường niên.

b.Nhận báo cáo của Chủ tịch về các công việc của Hội.

c.Nhận báo cáo của Th
quỹ, cùng với Tuyên bố tài chính thường niên được kiểm kê.

d.Nhằm bầu ra một Uỷ ban chấp hành (Exco) cho giai đoạn kế tiếp.

e.Nhằm xử lý bất cứ vấn đề gì khác mà nó không thể được giải quyết tại một cuộc hội nghị thông thường.

7.3 Bất cứ một lời đề nghị nào đề suất ra muốn được công nhận phải đạt 2/3 số đại diện chấp nhận.

Điều khoản 8: Tài chính

8.1 Doanh thu của ABFF sẽ được phát sinh chủ yếu từ các hoạt động của Hội. Phí hội viên cho mỗi quốc gia thành viên sẽ có thể được mỗi thành viên trả cho ABFF hàng năm. Số đó sẽ được xác định trong hội nghị chung thường niên.

8.2 Năm tài chính sẽ bắt đầu từ mùng 01 tháng 01 hàng năm. Tuyên bố tài chính hàng năm sẽ được báo cáo tại cuộc hội nghị chung hàng năm.

8.3 Exco sẽ được quyền mở tài khoản ở bất cứ cơ quan tài chính được đăng ký. Tất cả tài khoản được mở sẽ mang tên của Liên đoàn hữu nghị Bonsai Châu á – Thái Bình Dương (ABFF).

8.4 Các bên ký kết được uỷ quyền thực hiện rút tiền từ các tài khoản sẽ là bất cứ 2 trong số các thành viên của Exco.

8.5 Không một khoản nợ nào được mang tên ABFF mà không có sự phê chuẩn của Ban chấp hành (Exco).

Điều khoản 9: Các điều khoản bổ sung

Hiến chương và quy chế sẽ được bổ sung vào bất cứ thời điểm nào khi có 2/3 số phiếu tán thành của các hội viên.

Sự thông qua Hiến chương và quy chế:

Chúng tôi, những thành viên của Uỷ ban Liên đoàn hữu nghị Bonsai Châu á -Thái Bình Dương, sẽ được công bố vào ngày27 tháng 2, năm 2003, đã ký và thông qua các điều khoản này nhằm thiết lập Hiến chương và quy chế về Liên đoàn hữu nghị Bonsai Châu á – Thái Bình Dương. Jakarta, ngày 18 tháng 05 năm 2002

Các quốc gia thành viên

 
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: